Most Downloaded

Invited Review
1
Kinetics of the hydrogen absorption and desorption processes of hydrogen storage alloys: A review
Qian Li, Xi Lin, Qun Luo, Yuʼan Chen, Jingfeng Wang, Bin Jiang, and  Fusheng Pan
2022, vol. 29, no. 1, pp. 32-48. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2337-8
Invited Review
2
Review of silicon-based alloys for lithium-ion battery anodes
Zhi-yuan Feng, Wen-jie Peng, Zhi-xing Wang, Hua-jun Guo, Xin-hai Li, Guo-chun Yan, and  Jie-xi Wang
2021, vol. 28, no. 10, pp. 1549-1564. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2335-x
Invited Review
3
Development and progress on hydrogen metallurgy
Jue Tang, Man-sheng Chu, Feng Li, Cong Feng, Zheng-gen Liu, and  Yu-sheng Zhou
2020, vol. 27, no. 6, pp. 713-723. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2021-4
Invited Review
4
Research progress on selective laser melting processing for nickel-based superalloy
Maohang Zhang, Baicheng Zhang, Yaojie Wen, and  Xuanhui Qu
2022, vol. 29, no. 3, pp. 369-388. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2331-1
Invited Review
5
Big data management in the mining industry
Chong-chong Qi
2020, vol. 27, no. 2, pp. 131-139. https://doi.org/10.1007/s12613-019-1937-z
Invited review
6
Applications of molten salt and progress of molten salt electrolysis in secondary metal resource recovery
Xiao-li Xi, Ming Feng, Li-wen Zhang, and  Zuo-ren Nie
2020, vol. 27, no. 12, pp. 1599-1617. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2175-0
Invited Review
7
A review of lithium extraction from natural resources
Yubo Liu, Baozhong Ma, Yingwei Lü, Chengyan Wang, and  Yongqiang Chen
2023, vol. 30, no. 2, pp. 209-224. https://doi.org/10.1007/s12613-022-2544-y
Invited Review
8
A review of gold extraction using noncyanide lixiviants: Fundamentals, advancements, and challenges toward alkaline sulfur-containing leaching agents
Chun-bao Sun, Xiao-liang Zhang, Jue Kou, and  Yi Xing
2020, vol. 27, no. 4, pp. 417-431. https://doi.org/10.1007/s12613-019-1955-x
Invited Review
9
Research progress of the electrochemical impedance technique applied to the high-capacity lithium-ion battery
Li-fan Wang, Meng-meng Geng, Xia-nan Ding, Chen Fang, Yu Zhang, Shan-shan Shi, Yong Zheng, Kai Yang, Chun Zhan, and  Xin-dong Wang
2021, vol. 28, no. 4, pp. 538-552. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2218-6
Invited Review
10
Current situation and development trend of titanium metal industry in China
Guanzhou Qiu and  Yufeng Guo
2022, vol. 29, no. 4, pp. 599-610. https://doi.org/10.1007/s12613-022-2455-y
Invited review
11
Recovery and separation of rare earth elements by molten salt electrolysis
Tai-qi Yin, Yun Xue, Yong-de Yan, Zhen-chao Ma, Fu-qiu Ma, Mi-lin Zhang, Gui-ling Wang, and  Min Qiu
2021, vol. 28, no. 6, pp. 899-914. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2228-4
Invited Review
12
Review on coal-based reduction and magnetic separation for refractory iron-bearing resources
Qiang Zhang, Yongsheng Sun, Yuexin Han, Yanjun Li, and  Peng Gao
2022, vol. 29, no. 12, pp. 2087-2105. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2408-x
Invited Review
13
Review of electrodeposition methods for the preparation of high-entropy alloys
Zahra Shojaei, Gholam Reza Khayati, and  Esmaeel Darezereshki
2022, vol. 29, no. 9, pp. 1683-1696. https://doi.org/10.1007/s12613-022-2439-y
Invited review
14
Operation optimization of the steel manufacturing process: A brief review
Zhao-jun Xu, Zhong Zheng, and  Xiao-qiang Gao
2021, vol. 28, no. 8, pp. 1274-1287. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2273-7
Invited Review
15
Recent progress in the machine learning-assisted rational design of alloys
Huadong Fu, Hongtao Zhang, Changsheng Wang, Wei Yong, and  Jianxin Xie
2022, vol. 29, no. 4, pp. 635-644. https://doi.org/10.1007/s12613-022-2458-8
Invited Review
16
Tribological properties of high-entropy alloys: A review
Zhuo Cheng, Shuize Wang, Guilin Wu, Junheng Gao, Xusheng Yang, and  Honghui Wu
2022, vol. 29, no. 3, pp. 389-403. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2373-4
Invited Review
17
Process and challenges of stainless steel based bipolar plates for proton exchange membrane fuel cells
Gaoyang Liu, Faguo Hou, Shanlong Peng, Xindong Wang, and  Baizeng Fang
2022, vol. 29, no. 5, pp. 1099-1119. https://doi.org/10.1007/s12613-022-2485-5
Invited Review
18
A review on liquid metals as cathodes for molten salt/oxide electrolysis
Shu-qiang Jiao, Han-dong Jiao, Wei-li Song, Ming-yong Wang, and  Ji-guo Tu
2020, vol. 27, no. 12, pp. 1588-1598. https://doi.org/10.1007/s12613-020-1971-x
Invited Review
19
Review on biomass metallurgy: Pretreatment technology, metallurgical mechanism and process design
Jianliang Zhang, Hongyuan Fu, Yanxiang Liu, Han Dang, Lian Ye, Alberto N. Conejio, and  Runsheng Xu
2022, vol. 29, no. 6, pp. 1133-1149. https://doi.org/10.1007/s12613-022-2501-9
Invited Review
20
A critical review on nickel-based cathodes in rechargeable batteries
Lifan Wang, Jingyue Wang, Leiying Wang, Mingjun Zhang, Rui Wang, and  Chun Zhan
2022, vol. 29, no. 5, pp. 925-941. https://doi.org/10.1007/s12613-022-2446-z
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go